Teston Esdasdsa
Dienstverlening

Takken van psychologie

Takken psychologie
Er zijn verschillende types psychologie die voor verschillende doelen dienen. Er is geen vastgestelde manier om ze te classificeren, maar hier zijn enkele van de veelvoorkomende types.

Klinische psychologie
Klinische psychologie integreert wetenschap, theorie en de praktijk om problemen te begrijpen, voorspellen en op te lossen met aanpassing, onbekwaamheid en ongemak. Het promoot aanpassing, afstelling en persoonlijke ontwikkeling.

Een klinische psycholoog concentreert op de intellectuele, emotionele en biologische psychologische, sociale en gedragsaspecten van de menselijke prestaties doorheen het leven van een persoon, doorheen verschillende culturen en socio-economische niveaus.

Klinische psychologie kan ons helpen begrijpen, voorkomen en psychologisch verlichten door nood of dysfunctie en individueel welzijn en persoonlijke ontwikkeling promoten.

Psychologische testen en psychotherapie staan centraal tot de praktijk van klinische psychologie, maar klinische psychologen zijn vaak ook betrokken in onderzoek, training, forensische getuigenissen en andere zones.

Cognitieve psychologie
Cognitieve psychologie onderzoekt interne mentale processen zoals probleemoplossing, geheugen, leren en taal. Het kijkt naar hoe mensen denken, waarnemen, communiceren, onthouden en leren. Het is erg hard gerelateerd aan neurowetenschap, filosofie en linguïstiek.

Cognitieve psychologen kijken naar hoe mensen informatie vergaren, verwerken en opslaan.

Praktische toepassingen zijn onder andere hoe we het geheugen kunnen verbeteren, accuraatheid van besluitvorming kunnen verhogen of hoe we opleidingsprogramma’s om het leren te verbeteren kunnen opstarten.

Ontwikkelingspsychologie
Dit is de wetenschappelijke studie voor systematische psychologische veranderingen da teen persoon ervaart over zijn hele leven, vaak menselijke ontwikkeling genoemd.

Het focust niet alleen op baby’s en kleine kinderen maar ook tieners, volwassenen en oudere mensen.

Factoren zijn onder andere motorische vaardigheden, probleemoplossend, moreel begrip, taal leren, emoties, persoonlijkheid, zelfconcept en identiteit vormen.

Het kijkt ook naar aangeboren mentale structuren tegen leren door ervaring, of hoe de karakteristieken van mensen op elkaar inwerken en hoe dit een impact heeft op de ontwikkeling.

Ontwikkelingspsychologie overlapt met velden zoals linguïstiek.

Evolutiepsychologie
Evolutiepsychologie kijkt naar hoe menselijk gedrag, bijvoorbeeld taal, beïnvloed wordt door psychologische veranderingen tijdens evolutie.

Een evolutiepsycholoog gelooft dat veel menselijke psychologische eigenschappen aanpasbaar zijn omdat ze ervoor gezorgd hebben dat we al duizenden jaren hebben kunnen overleven

Forensische psychologie
Forensische psychologie gaat over het toepassen van psychologie bij criminele onderzoeken en de wet.

Een forensische psycholoog ziet psychologie als een wetenschap binnen het strafrechtelijk systeem en rechtbanken.

Het laat de psychologische factoren die een zaak of gedrag kunnen beïnvloeden beoordelen en vertelt de bevindingen in de rechtbank.

Depsycholoog – Psycholoog en therapie in Rotterdam!

https://www.depsycholoog.nl/rotterdam/