Teston Esdasdsa
Image default
Bedrijven

Het belang van datavernietiging voor bedrijven

Data, alle bedrijven hebben ermee te maken. Je hoort ook heel vaak noemen dat er veilig om moet worden gegaan met data. Natuurlijk kan je een virusscanner gebruiken om er in ieder geval voor te zorgen dat data niet beschadigd raakt door virussen en andere kwade invloeden van buitenaf. Daarnaast kun je ook firewalls instellen om hackers en andere kwaadwilligen buiten de computer te houden. Maar, toch kom je op het nieuws en op het internet vaak berichten tegen over datalekken. Hoe kan dat dan? Dat heeft er vaak mee te maken omdat data toch niet zo goed beveiligd is zoals het wel zou moeten.

Kwaadwilligen worden ook steeds slimmer als het gaat om inbreken in computers. En wanneer het hen eenmaal is gelukt en data komt ‘op straat’ te liggen, dan komen er pas problemen bij kijken. Wat je vaak hoort is dat ook grote bedrijven te maken krijgen met datalekken en dat gegevens in handen van derden komen. Dit kan en mag niet gebeuren! Een grote oorzaak van is vaak ook dat er veel te veel data wordt opgeslagen in plaats van verwijdert. Het gaat dan om data dat eigenlijk niet meer nodig is voor het bedrijf, maar nog wel schadelijk kan zijn voor de privacy wanneer deze eenmaal op straat komen te liggen. Vandaar dat het belangrijk is om data zo veel mogelijk te vernietigen.

Voorkomen van datalekken

Data vernietiging heeft als belangrijk doel om ervoor te zorgen dat datalekken niet kunnen plaatsvinden en dat gegevens hierdoor niet zomaar bij derden uitkomen. Het is gebleken dat veel datalekken voorkomen omdat er veel oude data is opgeslagen op afgeschreven hardware. Natuurlijk is het belangrijk dat zowel de software als de hardware up-to-date zijn, maar is het ook zeker belangrijk dat er data vernietiging plaatsvindt om ervoor te zorgen dat oude data dat toch niet wordt gebruikt niet bij anderen uit kan komen.

Data vernietiging door een IT bedrijf

Omdat vooral grote bedrijven te maken hebben met veel data in de systemen die achteraf ook helemaal niet meer nodig mee zijn, is het belangrijk dat deze gegevens worden vernietigd. Deze gegevens zijn misschien niet makkelijk te wissen voor het bedrijf omdat het om een grote hoeveelheid gegevens gaat. Een professioneel IT bedrijf kan hier een uitstekende uitkomst in bieden. Dit kan door middel van twee manieren.

Dataverwijdering

Datawiping

Data wiping wil zeggen dat de gegevens van de datadragers compleet worden gewist en vernietigd. Er wordt gebruik gemaakt van speciale software waarmee de gegevens kunnen worden gewist. Het wipen van data heeft het belangrijke voordeel dat het een vernietiging van data is op professioneel niveau. Daarnaast zal er ook vaak een bewijs worden uitgegeven van vernietiging zodat het bedrijf weet dat het gebeurd is. Tot slot is het ook gewoon mogelijk om de harde schijven opnieuw in te zetten. Dit is weer beter voor het milieu omdat er dan geen nieuwe harde schijven hoeven te worden gebruikt.

Harde schijf vernietiging of data shredding

Een andere manier van data vernietiging door een IT bedrijf is data shredding. Wat er dan gebeurd is dat de hele harde schijf wordt vernietigd. Dit heeft vaak niet de voorkeur omdat dan wel de harde schijf moet worden vervangen. Dit heeft weer nadelen voor het milieu.

Door op tijd de data te wissen en zeker oude gegevens te wissen, is de kans op datalekken vele malen kleiner.