Teston Esdasdsa
Image default
Verbouwen

Met Kuiper en Zonen BV meer Energie-efficiëntie in bouwprojecten

Als een bedrijf besluit om bijvoorbeeld een fabrieksgebouw of een nieuw logistiek centrum te bouwen, is het raadzaam om met de professionals van Kuiper en Zonen BV rond de tafel te gaan zitten. Omdat er ook op het vlak van energiebesparing belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Beslissingen die vaak baanbrekend zijn en mede bepalend kunnen zijn voor het toekomstige succes. 

Kuiper en Zonen BV staat op elk moment voor u klaar

Op elk moment, maar zeker ook nog vóór het begin van de bouwwerkzaamheden kan Kuiper en Zonen BV samen met u bepalen hoe u uw gebouw van energie wilt voorzien. Zo kan de warmtetoevoer van grote hallen erg duur zijn. Het lijkt daarom verstandig om te investeren in efficiënte verwarmingsoplossingen. Er zijn nu een aantal technologieën op de markt voor dit doel die, in tegenstelling tot conventionele producten, een hoog kostenbesparingspotentieel hebben. Het inwinnen van meer gedetailleerde informatie is zeker een aanrader. Want dit kan verstrekkende, positieve effecten hebben op de winstgevendheid van het gebouw. Het thema efficiënt gebruik van energie is dus van doorslaggevend belang. Daarnaast kan energiezuinig werken bijdragen aan een positief imago van een bedrijf. Dit is een goed marketingeffect en kan bijdragen aan het succes van elk bedrijf in tijden van klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande mediabelangstelling.

Hernieuwbare energieën

Iedereen heeft wel eens gehoord of in ieder geval gelezen over de term hernieuwbare energieën. Het is echter niet altijd duidelijk wat er precies met deze term wordt bedoeld. In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat de wet voor de uitbreiding van hernieuwbare energieën in 2000 in werking is getreden. De wet is in de eerste plaats bedoeld om het klimaat en het milieu te beschermen. Daartoe moet de ontwikkeling van de energievoorziening worden verduurzaamd en moet het aandeel van de hernieuwbare energieën in de elektriciteitsvoorziening worden vergroot. Zonne-, water-, stoom- en windenergie worden vaak geassocieerd met de term duurzame energie. Maar deze lijst is niet uitputtend. Ook bio-energie en geothermische energie vallen in deze categorie. Sinds de wet van kracht is geworden, zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van hernieuwbare energieën. Er zijn echte alternatieven beschikbaar.

Gerelateerde artikelen

Polyester sandwichpanelen